กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว และการศึกษาพิเศษ

นายวีรวัฒน์ สารบรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว และการศึกษาพิเศษ

นางสาวอจิรประภา เหล็กโอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1