ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนช่วง COVID-19 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
แนวทางปฏิบัติร่วมกันของโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
กำหนดการรับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
ประกาศวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63