ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ให้มามอบตัววันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 10.30 - 14.00 น.
เอกสารที่ต้องเตรียมวันมอบตัว
1.สำเนาใบเกิด (นักเรียน)
2. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
4. สำเนาบัตรประชาชน บิดา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
6. สำเนาบัตรประชาชน มารดา
7. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา
*** กรณี บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง
ให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ
**การแต่งกายชุดนักเรียน
**นักเรียนที่มาสมัครและเอกสารครบแล้วไม่ต้องนำเอกสารมาเพิ่ม
ให้มายืนยันตัวตนค่ะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,15:26   อ่าน 215 ครั้ง