ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
ระดับอนุบาล 1- 2 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 
      ****************************************
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เวลา 09.00  - 12.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2 เวลา 13.00 - 15.00 น.
      ****************************************
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 เวลา 09.00  - 12.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 เวลา 13.00 - 15.00 น.
     ****************************************
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เวลา 09.00  - 12.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เวลา 13.00 - 15.00 น.
****************************************
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เวลา 09.00  - 12.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 - 3 เวลา 13.00  - 15.00 น.

หมายเหตุ  ก่อนการรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน จะมีการชี้แจ้งเกี่ยวกับการเตรียมตัวของผู้ปกครองและนักเรียน
                ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย 
1. สำเนาใบสูติบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 2 ชุด
 

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,18:32   อ่าน 782 ครั้ง