ภาพกิจกรรม
ประชุมออนไลน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพกลางและกรุงธนใต้ จำนวน ๑๑๑ โรงเรียน
๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.วรวุฒิ พลเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนประเทศ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพกลางและกรุงธนใต้ จำนวน ๑๑๑ โรงเรียน โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,16:21   อ่าน 191 ครั้ง