ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 28 กรกฏาคม 2563

โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2563,10:23   อ่าน 18 ครั้ง