ภาพกิจกรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขมตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม นายโครงการ  เจียมจีรกุล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนประเทศตามมาตรการความปลอดภัยและการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมี ดร.วรวุฒิ  พลเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับ


โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,16:10   อ่าน 67 ครั้ง